Bayer CropScience Czech Republic

Užitečné odkazy

 

 

 CCPA                                                                                                                                                                               

 

Česká asociace ochrany rostlin

Česká asociace ochrany rostlin (Czech Crop Protection Association, zkráceně CCPA) je sdružením právnických osob, které na území České republiky dovážejí či na jejím území vyrábějí přípravky a další prostředky na ochranu rostlin a pro komunální hygienu.

http://www.ccpa.cz/

 

Státní zdravotní ústav

Ústav připravuje podklady pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, zajišťuje metodickou a referenční činnost na úseku ochrany veřejného zdraví, monitorování a výzkum vztahů životních podmínek a zdraví, mezinárodní spolupráci, kontrolu kvality poskytovaných služeb v ochraně veřejného zdraví, postgraduální výchovu v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a zdravotní výchovu obyvatelstva

www.szu.cz/

 

Ministerstvo zemědělství ČR

www.eagri.cz

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství) a v oblasti živočišné produkce.

www.ukzuz.cz/

 

                                                                                                                                                                                                          

 

Agris

Český agrární informační portál, provozuje Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR

www.agris.cz/

 

Agromanuál

Profesionální informace o ochraně rostlin, provozuje Kurent, s.r.o.

www.agromanual.cz

 

Agroweb

Český internetový zemědělský portál, provozuje Profi Press s.r.o.

www.agroweb.cz/projekt/

 

HERBA - atlas plevelů

Internetový atlas plevelů provozuje katedra agroekologie a biometeorologie na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze

www.weed-atlas.eu

 

Obrazový atlas plevelů VÚRV v Ruzyni

genbank.vurv.cz/plevele/

 

  Výzkum                                                                                                                                                                                        

 

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o.

Privátní společnost působící v oblasti agrobiologického výzkumu, šlechtění rostlin, poradenství a služeb

www.agritec.cz/

 

Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha

Zajímavé expertní systémy ale i množství dalších informací nejen o zemědělské technice

www.vuzt.cz/

 

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž

Rozhodující činností je výzkum, který představuje z celkového obratu více než 50 %. Šlechtění obilovin představuje v činnosti ústavu přibližně 15 %. Těžištěm této činnosti je tvorba nových genetických zdrojů a linií. Poradenstvím zabezpečuje přenos nových výsledků výzkumu do podnikatelské praxe zemědělských a zpracovatelských podniků. Jeho rozsah se především v posledních 3 letech dynamicky rozvíjí.

www.vukrom.cz/

 

Výzkumný ústav včelařský s.r.o.

Vedle výzkumu se ústav zabývá též vývojem a výrobou. Pořádá přednášky a kurzy pro včelaře, žáky škol i pro veřejnost. Výzkumný ústav má akreditovanou zkušební laboratoř, která byla jmenována i jako Referenční laboratoř pro nákazy včel.

www.beedol.cz/

 

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.

www.vubhb.cz/

 

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Výzkumný ústav je zaměřen na aplikovaný výzkum v oblasti zemědělství, životního prostředí a potravinářství. Zabývá se šlechtěním, množením a prodejem osiv. Nabízí poradenskou činnost a služby.

www.vupt.cz/

 

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha

 www.vurv.cz/index.php

 

  Zahraniční internetové stránky                                                                                                                                             

 

BBCH Monografie

Vývojové stupnice různých plodin v několika jazycích

http://www.jki.bund.de/cln_045/nn_804436/EN/veroeff/bbch/bbch__inhalt__en.html__nnn=true

 

Evropská asociace ochrany rostlin - ECPA

www.ecpa.eu/

 

Evropská společnost výzkumu plevelů

www.agr.unipg.it/ewrsveg/

 

Julius Kühn-Institut (JKI)

http://www.jki.bund.de

 

Obrazový přehled základních chorob obilnin

www.lr.dk/planteinfo/pcp/syg60.html

 

Odborná zemědělská knihovna Kansaské státní univerzity

www.oznet.ksu.edu/library/

 

Rostlinolékařská správa USA

www.aphis.usda.gov/

 

Odkazy Bayer

Bayer CropScience

Odkazy www

    P ř ed p o v ě ď  p o č a s í