Bayer CropScience Czech Republic

Etikety přípravků

 

Přípravek musí být aplikován v souladu s informacemi uvedenými na etiketě/obalu přípravku, případně může být používán v souladu s "Nařízením ÚKZÚZ na menšinová použití".

Zde uvedené etikety obsahově odpovídají etiketám přiloženým ke zboží (přípravkům), které bylo vyrobeno pro prodejní rok 2019.

Nařízení ÚKZÚZ pro omezené a kontrolované použití přípravků na ochranu rostlin:

Elado FS 480 - platnost od 2.12. 2018 do 31.3. 2019

Pocho Beta FS 453,3 - platnost od 1.2. 2019 do 31.5. 2019

Adobe Acrobat
<!-- -->
Adobe Acrobat
<!-- -->
Adobe Acrobat
<!-- -->
Adobe Acrobat
<!-- -->
Adobe Acrobat
<!-- -->
Adobe Acrobat
<!-- -->
Adobe Acrobat
<!-- -->
Adobe Acrobat
<!-- -->
Adobe Acrobat
<!-- -->
Adobe Acrobat
<!-- -->
Adobe Acrobat
<!-- -->
Adobe Acrobat
<!-- -->
Adobe Acrobat
<!-- -->
Adobe Acrobat
<!-- -->

Odkazy Bayer

Bayer CropScience

Odkazy www

    P ř ed p o v ě ď  p o č a s í