Bayer CropScience Czech Republic

Etikety přípravků

Přípravek musí být aplikován v souladu s informacemi uvedenými na etiketě/obalu přípravku, případně může být používán v souladu s "Nařízením ÚKZÚZ na menšinová použití".

Zde uvedené etikety obsahově odpovídají etiketám přiloženým ke zboží (přípravkům), které bylo vyrobeno pro prodejní rok 2018.

Nově aktualizované etikety v průběhu roku 2018 doplněné o nová menšinová použití dle Nařízení ÚKZÚZ: 

Serenade ASO
Teldor 500 SC

 

Adobe Acrobat
<!-- -->
Adobe Acrobat
<!-- -->
Adobe Acrobat
<!-- -->
Adobe Acrobat
<!-- -->
Adobe Acrobat
<!-- -->
Adobe Acrobat
<!-- -->
Adobe Acrobat
<!-- -->
Adobe Acrobat
<!-- -->
Adobe Acrobat
<!-- -->
Adobe Acrobat
<!-- -->
Adobe Acrobat
<!-- -->
Adobe Acrobat
<!-- -->
Adobe Acrobat
<!-- -->
Adobe Acrobat
<!-- -->

Odkazy Bayer

Bayer CropScience

Odkazy www

    P ř ed p o v ě ď  p o č a s í