Bayer CropScience Czech Republic

Bezpečné používání přípravků

Klasifikace přípravků a ochranné vzdálenosti 2018

15. ledna 2018

Klasifikace přípravků a ochranné vzdálenosti 2018

Tabulka klasifikace přípravků a ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů.

více

<!-- -->
EasyFlow plnicí a výplachový systém

16. ledna 2017

EasyFlow plnicí a výplachový systém

Ochrana zdraví a životního prostředí. easyFlow plnicí a výplachový systém. easyFlow je první uzavřený, a tím bezodkapový plnicí systém na kapalné přípravky na ochranu rostlin z kanystrů s těsnící fólii nebo i bez těsnící fólie, s možností částečného nebo plného vypuštění kanystrů a perfektního vypláchnutí. Cílem easyFlow je splnit všechny požadavky na…

více

<!-- -->
Tisková zpráva vztahující se k budoucímu omezení použití přípravků na bázi některých neonikotinoidů

21. května 2013

Tisková zpráva vztahující se k budoucímu omezení použití přípravků na bázi některých neonikotinoidů

V příloze naleznete tiskovou zprávu Bayer CropScience vztahující se k omezení použití přípravků obsahujících některé neonikotinoidy. Pro upřesnění několik doplňujících informací: -                     Omezení se týká použití přípravků obsahujících 3 neonikotinoidní účinné látky…

více

<!-- -->
Informace o platném zákazu šarže přípravku MIX DP 320

7. srpna 2012

Informace o platném zákazu šarže přípravku MIX DP 320

Dovolujeme si Vás upozornit na "Nařízení Státní rostlinolékařské správy o mimořádných rostlinolékařských opatřeních zákazu uvádění na trh a používání přípravku na ochranu rostlin MIX DP 320", které bylo zveřejněno na internetových stránkách Státní rostlinolékařské správy. SRS zjistila u přípravku MIX DP 320  (číslo šarže ECED101058) rozpor ve složení ve srovnání s referenčním…

více

<!-- -->
Informace o platném zákazu šarže přípravku Bec Tebuc

15. března 2012

Informace o platném zákazu šarže přípravku Bec Tebuc

Dovolujeme si Vás informovat o platném zákazu šarže přípravku Bec Tebuc, u kterého byly státními orgány České republiky prokázány následující skutečnosti: Státní rostlinolékařská správa zjistila u přípravku Bec Tebuc rozpor ve složení ve srovnání s referenčním přípravkem Horizon 250 EW. Více v přiloženém souboru, který naleznete také na stránkách SRS. 

více

<!-- -->
Klasifikace přípravků Bayer CropScience 2012

29. března 2010

Klasifikace přípravků Bayer CropScience 2012

Tabulka obsahuje aktuální základní klasifikaci a označení přípravků podle toxicity, vlivu na životní prostředí a účinku na včely, zvěř a ptáky. Velmi důležité je i zařazení přípravků z hlediska ochrany vodních zdrojů a OP VZ a antirezistentní strategie. Tabulka je pouze orientační ! Řiďte se platnou etiketou !

více

<!-- -->
Úpravy pneumatických secích strojů pro kukuřici pro vyšší bezpečnost

25. března 2010

Úpravy pneumatických secích strojů pro kukuřici pro vyšší bezpečnost

Poslední tendence ve vývoji a výrobě pneumatických secích strojů pro kukuřici s ohledem na bezpečné setí minimalizující rizika pro včely (nežádoucí úlet kontaminovaného prachu) - uvádíme následující informace a odkazy.

více

<!-- -->
Přesné dávkování mořidel

12. srpna 2009

Přesné dávkování mořidel

Pomůcka pro výrobce osiva obilnin

více

<!-- -->
Průvodce odpovědným mořením

13. března 2009

Průvodce odpovědným mořením

Používání mořidel vyžaduje respektování bezpečnostních zásad

více

<!-- -->
Adobe Acrobat

Než zasejete kukuřici...bezpečný výsev mořeného osiva

Součástí agrotechnických opatření při pěstování kukuřice je výsev osiva ošetřeného proti chorobám a/nebo škůdcům. Ochrana plodin prostřednictvím mořidel je obecně považována za šetrný způsob chemické ochrany, protože při srovnání s postřikem je významně redukována ošetřovaná plocha, minimalizuje se potřebné množství účinné látky, aplikace přípravku je cílená a je provedena v chráněném prostředí.

Aktualizováno: 25.3.2010Stáhnout PDF (4 925,22 kB)

<!-- -->

Odkazy Bayer

Bayer CropScience

Odkazy www

    P ř ed p o v ě ď  p o č a s í