Bayer CropScience Czech Republic

Prospekt Ochrana révy vinné od jara do sklizně

Přednost má kvalita
Málokterá plodina má v naší zemi tak dlouholetou tradici jako
réva vinná. Zdejší specifické klimatické a půdní podmínky
spolu s proměnlivostí jednotlivých ročníků zaručují originalitu
a autentičnost vyráběných vín. Zejména svěží bílá vína
moravské a české produkce se řadí i v evropském měřítku
k těm nejlepším.
Nároky širokých vrstev milovníků vín však neustále stoupají.
Každý vinař proto musí usilovat o dosažení optimálních
výnosů při vysoké kvalitě hroznů. Rozhodujícími kritérii se
stala účelnost a hospodárnost jednotlivých biologických
či technických opatření, ať už přímo ve vinohradech nebo
ve sklepních zařízeních. Z tohoto důvodu jsou kladeny
vysoké požadavky i na přípravky chránící révu před chorobami,
škůdci a nežádoucím zaplevelením. Používané pesticidy
musí tedy nekompromisně splňovat kritérium vysoké
spolehlivosti a zároveň být také vyhovující z pohledu vztahu
k životnímu prostředí či reziduální a chuťové nezávadnosti
výsledné produkce.
Bayer CropScience je v tomto směru dlouhodobým a spolehlivým
partnerem všech pěstitelů révy vinné.

Uvedené informace nenahrazují platné znění etikety a Přehled registrovaných přípravků na ochranu rostlin.

Úplný text prospektu - viz.soubor ke stažení

 

SOUBORY KE STAŽENÍ

Odkazy Bayer

Bayer CropScience

Odkazy www

    P ř ed p o v ě ď  p o č a s í