Bayer CropScience Czech Republic

Prospekty

prospekt Ochrana obilnin

5. února 2018

prospekt Ochrana obilnin

Plodinový prospekt Ochrana OBILNIN - Mořidla - Herbicidy - Fungicidy - Insekticidy - Pomocné látky

více

<!-- -->
prospekt Ochrana kukuřice

5. února 2018

prospekt Ochrana kukuřice

Plodinový prospekt Ochrana KUKUŘICE - Mořidla - Herbicidy - Fungicidy - Insekticidy - Pomocné látky

více

<!-- -->
Osivo jako možný zdroj původců chorob obilnin

5. února 2018

Osivo jako možný zdroj původců chorob obilnin

Osivo jako možný zdroj původců chorob obilnin - Evženie Prokinová a kol. V  této publikaci si dovolujeme sdělit několik informací o zdravotním stavu osiv a uvést přehled nejvýznamnějších původců chorob obilnin přenosných osivem a ve vztahu k účinnosti mořidel i hlavních patogenů přežívajících v půdě.

více

<!-- -->
Integrovaná produkce - nadstavbová ochrana vinic 2018

5. února 2018

Integrovaná produkce - nadstavbová ochrana vinic 2018

Ochrana révy vinné od jara do sklizně - nadstavbová úroveň. Více v přiloženém letáku.

více

<!-- -->
Integrovaná produkce - základní ochrana vinic 2018

5. února 2018

Integrovaná produkce - základní ochrana vinic 2018

Ochrana révy vinné od jara do sklizně - základní úroveň. Více v přiloženém letáku.

více

<!-- -->
prospekt Tilmor, Propulse

4. února 2018

prospekt Tilmor, Propulse

TILMOR - nové řešení ochrany máku proti padlí a dalším chorobám, výrazně snižuje nebezpečí poléhání. PROPULSE - výborná účinnost proti hlízence a alterárii v řepce, zvyšuje pevnost šešulí.

více

<!-- -->
prospekt PROPULSE

4. února 2018

prospekt PROPULSE

Použití fungicidu PROPULSE v řepce, kukuřici a slunečnici.

více

<!-- -->
prospekt Osiva řepky 2017

28. dubna 2017

prospekt Osiva řepky 2017

Osiva řepky 2017 - InV1066, Silver, Jumper, Vectra

více

<!-- -->
prospekt Defender Dry

14. února 2017

prospekt Defender Dry

Méně mědi s vynikajícím efektem v nové formulaci Fungicid proti plísni révy vinné a plísni chmele    

více

<!-- -->
Kukuřice plodinový prospekt

16. ledna 2017

Kukuřice plodinový prospekt

Ochrana kukuřice - mořidla, herbicidy, fungicidy, insekticidy a pomocné látky.

více

<!-- -->
Obilniny plodinový prospekt

16. ledna 2017

Obilniny plodinový prospekt

Ochrana obilnin - mořidla, herbicidy, fungicidy, insekticidy a regulátory růstu.

více

<!-- -->
prospekt Tilmor Proteus

4. srpna 2016

prospekt Tilmor Proteus

Tilmor - nejúčinnější fungicid pro podzimní použití v ozimé řepce s optimálním morforegulačním  účinkem.

více

<!-- -->
prospekt COUGAR FORTE

4. srpna 2016

prospekt COUGAR FORTE

Cougar Forte - komplexní herbicid pro preemergentní a časně postemergentní ochranu ozimých obilnin proti chundelce metlici a dvouděložným plevelům s dlouhodobým reziduálním působením.

více

<!-- -->
prospekt Redigo Pro

3. srpna 2016

prospekt Redigo Pro

Redigo PRO Mořidlo s komplexním fungicidním působením nezávislým na pěstitelských podmínkách určené do všech druhů obilnin.

více

<!-- -->
prospekt Boogie Xpro

14. ledna 2016

prospekt Boogie Xpro

Kombinovaný fungicid s Xpro technologií k ochraně obilnin proti houbovým chorobám stébel, listů a klasů.

více

<!-- -->

Odkazy Bayer

Bayer CropScience

Odkazy www

    P ř ed p o v ě ď  p o č a s í