Bayer CropScience Czech Republic

Články z tisku

Bayer ExpertForum 2018 - odborné konference společnosti Bayer se zaměřením na aktuální problematiku ochrany obilnin, řepky a kukuřice

5. ledna 2018

Bayer ExpertForum 2018 - odborné konference společnosti Bayer se zaměřením na aktuální problematiku ochrany obilnin, řepky a kukuřice

Každým rokem před hlavní pěstitelskou sezónou v lednu a v únoru pořádá divize Crop Science pro zemědělskou veřejnost sérii konferencí Bayer ExpertForum. S ohledem na pěstitelské regiony bylo vybráno osm lokalit tak, abychom byli našim zákazníkům co nejblíže. Program konferencí pomáhá zemědělcům řešit aktuální problémy v ochraně rostlin, seznamuje je s novinkami a také…

více

<!-- -->
Ochrana brambor od sázení do sklizně - Agromanuál 5

5. května 2017

Ochrana brambor od sázení do sklizně - Agromanuál 5

Firma Bayer se dlouhodobě věnuje vývoji přípravků na ochranu brambor vhodných pro jejich rozvoj od prvních zásahů při ochraně hlíz, přes účinnou ochranu během vegetace, až po desikaci natě pro ukončení vegetace. Snaží se přicházet s nejmodernějšími řešeními, dosahujícími mimořádné účinnosti.

více

<!-- -->
Nepolehlé porosty a zdravé makovice zajistí Tilmor - Agromanuál 5

5. května 2017

Nepolehlé porosty a zdravé makovice zajistí Tilmor - Agromanuál 5

Pěstitelé máku mají od roku 2016 k dispozici nový fungicid pro ošetření proti chorobám v době květu (padlí) a zejména pak pro růstovou regulaci máku v době květu. Tímto fungicidem je přípravek Tilmor, známý z použití pro fungicidní ochranu a růstovou regulaci řepky.  

více

<!-- -->
Propulse prověřen hlízenkovým rokem 2016 - Agromanuál 4

17. dubna 2017

Propulse prověřen hlízenkovým rokem 2016 - Agromanuál 4

Rok 2016 si mnozí z pěstitelů řepky zapamatují jako rok hlízenky. I když průběh jarního období nenasvědčoval vývoji chorob a už vůbec ne hlízenky, opak se stal pravdou. Mnoho z nás bylo intenzitou výskytu choroby překvapeno snížením výnosu.

více

<!-- -->
Jarní ječmen nepolehne - Agromanuál 4

13. dubna 2017

Jarní ječmen nepolehne - Agromanuál 4

Regulace růstu jarního ječmene patří k velmi důležitým opatřením zejména v intenzivních technologiích pěstování. Regulací růstu rozumíme celkové ovlivnění porostu vedoucí nejen ke zvýšení odolnosti proti poléhání, ale i ke zvýšení výnosu a udržení kvality zrna. Nejdelší internodia se u jarního ječmene nacházejí pod klasem, proto je rozhodující termín pro ochranu proti polehnutí…

více

<!-- -->
Praktické zkušenosti s herbicidem do kukuřice Maister power - Agromanuál 3

4. dubna 2017

Praktické zkušenosti s herbicidem do kukuřice Maister power - Agromanuál 3

Technologie herbicidní ochrany kukuřice zažívá v současné době postupné změny. I ta většina pěstitelů, která byla dříve zvyklá mít bezplevelný porost kukuřice od úplného startu (preemergentní ochrana půdními herbicidy), nechává část své výměry pro částečně postemergentní, resp. cílenou postemergentní ochranu. Vhodným komplexním přípravkem, který riziko nepřízně počasí vlivem sucha eliminuje,…

více

<!-- -->
Výnos i pevnost bez kouzel - Agromanuál 3

4. dubna 2017

Výnos i pevnost bez kouzel - Agromanuál 3

Loňská sezona prověřila účinnost fungicidů aplikovaných do květu řepky. Prověřila nejenom účinnost, ale i správnost načasování aplikace. Hlízenka opět nečekaně zasáhla porosty v plné síle. Výsledky pokusů 2016 potvrdily vysokou účinnost fungicidu Propulse na hlízenku i alternárii. Pro sezonu 2017 byla rozšířena registrace na plíseň zelnou.

více

<!-- -->
Zkušenosti s přípravkem Boogie Xpro - Agromanuál 3

3. dubna 2017

Zkušenosti s přípravkem Boogie Xpro - Agromanuál 3

V roce 2016 si mohli naši zemědělci poprvé naplno vyzkoušet nový třísložkový fungicid od společnosti Bayer Boogie Xpro. Vlastnosti přípravku jsem si mohl ověřit na našich autorizovaných pracovištích a po jeho registraci i v řadě poloprovozních pokusů. Z rozhovorů s kolegy agronomy vyplývá, že aplikace fungicidu Boogie Xpro přináší jistotu. Nejenom jistý zásah proti danému patogenu,…

více

<!-- -->

Odkazy Bayer

Bayer CropScience

Odkazy www

    P ř ed p o v ě ď  p o č a s í