Bayer CropScience Czech Republic

Tisková zpráva vztahující se k budoucímu omezení použití přípravků na bázi některých neonikotinoidů

V příloze naleznete tiskovou zprávu Bayer CropScience vztahující se k omezení použití přípravků obsahujících některé neonikotinoidy.

Pro upřesnění několik doplňujících informací:

-                    Omezení se týká použití přípravků obsahujících 3 neonikotinoidní účinné látky -  clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam.

-                    Pokud jde o přípravky společnosti Bayer bude se rozhodnutí Komise EU mj. týkat mořidla Elado FS 480, Chinook 200 FS, Modesto, Poncho 600 FS (kukuřice).

-                    Přípravky na bázi úč. l.  clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam lze i nadále aplikovat formou moření do ozimých obilnin, cukrovky, brambor a některých dalších plodin.

-                    Při foliárních aplikacích bude možné používat tyto látky v plodinách atraktivních pro včely omezeným způsobem. Jedná se o dva tolerované způsoby použití: 1.) aplikace po odkvětu; 2.) aplikace u plodin, které jsou sklízeny před kvetením.

-                    Pokud jde o přípravky společnosti Bayer bude i nadále možné využívat insekticid Confidor 200 OD (v plodině chmel), mořidla Deter (ozimé obilniny), Monceren G (brambory), Poncho Beta (cukrovka).

-                    Další účinné látky ze skupiny neonikotinoidů nejsou dotčeny, proto např. na přípravky Proteus 110 OD, Biscaya 240 OD, Calypso 480 SC se rozhodnutí Komise Evropské unie nevztahuje.

-                    Zákaz prodeje přípravků na bázi 3 účinných látek (clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam) je stanoven k 30. 9. 2013

-                    Spotřebování nepoužitých přípravků bude možné do 30. 11. 2013

-                    Zákaz uvádění a použití ošetřeného osiva na trh vstoupí v platnost  1. 12. 2013

-                    Komise Evropské unie v období do 2 let vyhodnotí všechny nové informace týkající se jmenovaných účinných látek a jejich vlivu na včely a předloží návrh na další postup.

 

SOUBORY KE STAŽENÍ

Odkazy Bayer

Bayer CropScience

Odkazy www

    P ř ed p o v ě ď  p o č a s í