Akce podzim 2018 Cougar Forte zahrnuje

Trvalý odkaz na článek: http://www.kolonoskopie.cz/aktuality-1/aktuality/akce-podzim-2018-cougar-forte-zahrnuje.aspx

[Netisknout kapitolu]

1.Sleva na herbicid CougarForte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Při zakoupení balíčku Cougar Forte Maxipack 80 l včetně Cougar Forte + Proteus MaxiPack (80 l + 40 l) ušetříte 5,8 % oproti nákupu stejného množství přípravku Cougar Forte samostatně. Doporučená cena společnosti Bayer pro konečného odběratele činí 1891 Kč/l (tj. 946Kč/ha). 

Cougar Forte je komplexní herbicid pro preemergentní a časně postemergentní podzimní ochranu ozimých obilnin proti chundelce metlici a dvouděložným plevelům s dlouhodobým reziduálním působením. Účinná látka flufenacet, obsažená v herbicidu Cougar Forte, má odlišný mechanismus působení proti chundelce metlici než ALS inhibitory, ACC inhibitory, isoproturon nebo chlortoluron a poskytuje tak nové možnosti efektivní, ekonomické a bezpečné herbicidní ochrany Vašich porostů. Cougar Forte účinkuje proti chundelce metlici rezistentní nebo méně citlivé k výše uvedených skupinám účinných látek. Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod a lze jej aplikovat na svažitých pozemcích.                                                                                                                                                

2. Sleva na insekticid Proteus 110 OD

Při společném nákupu v balíčku Cougar Forte + Proteus Pack (40 l + 40 l) a Cougar Forte + Proteus MaxiPack (80 l + 40 l) ušetříte dalších 9,7 % oproti nákupu stejného množství přípravku Proteus 110 OD samostatně. Doporučená cena insekticidu Proteus 110 OD společnosti Bayer pro konečného odběratele v balíčku činí 831 Kč/l (tj. 416 Kč/ha).  

Proteus 110 OD je kombinovaný insekticid složený ze dvou účinných látek pro okamžitý insekticidní zásah a dlouhodobou účinnost. Je použitelný ve všech ozimých obilninách v dávce 0,5 l/ha proti širokému spektru škůdců včetně mšic a přenašečů viróz. Registrované menšinové použití v řepce ozimé na podzim.                        

3. Další sleva ve formě bonusů v programu BayProfit

Po uplatnění nakoupeného množství uvedených přípravků v programu BayProfit lze navíc získat velmi zajímavý bonus, který Vašemu podniku přinese další finanční  úspory.  

Akce je určena pro konečné odběratele (zemědělské podniky, SHR atd.) a platí do vyprodání zásob přípravků. V případě potřeby kontaktujte regionální zástupce.                                                                                                                                  

více ►cropscience.bayer.cz/o-nas/regionalni-zastupci/

Ceny jsou kalkulovány na základě doporučených cen společnosti Bayer pro konečného spotřebitele pro podzim 2018.