Bayer CropScience Czech Republic

Osivo jako možný zdroj původců chorob obilnin

Osivo jako možný zdroj původců chorob obilnin - Evženie Prokinová a kol.

V  této publikaci si dovolujeme sdělit několik informací o zdravotním stavu osiv a uvést přehled nejvýznamnějších původců chorob obilnin přenosných osivem a ve vztahu k účinnosti mořidel i hlavních patogenů přežívajících v půdě.

SOUBORY KE STAŽENÍ

Odkazy Bayer

Bayer CropScience

Odkazy www

    P ř ed p o v ě ď  p o č a s í