Bayer CropScience Czech Republic

Oprava nedostatků po kontrole propagace ÚKZÚZ

Po provedené kontrole ÚKZÚZ propagace přípravků a údajů uváděných v propagačních materiálech firmy Bayer byly provedeny opravy zjištěných nedostatků: V elektronické verzi katalogu u přípravku Decis Mega na str. 22 v části „Řepka – systém ošetření“ u indikace „Dřepčíci, krytonosci“ a „Blýskáček, šešuloví škůdci“ byla opravena dávka na 0,15 l/ha.

U přípravku Tilmor, na str. 206 byl u indikace „Mák“ ve sloupci poznámka opraven „Max. počet aplikací v plodině na 1 x“. 

Odkazy Bayer

Bayer CropScience

Odkazy www

    P ř ed p o v ě ď  p o č a s í