Bayer CropScience Czech Republic

Nová verze programu „BayExpert“

Vážení uživatelé,
momentálně pracujeme na nové verzi programu „BayExpert“. Detailní informace o všeobecných podmínkách členství v „BayExpert“ jsou dostupné u regionálních zástupců Crop Science, resp. přímo v sídle společnosti: Bayer, s.r.o., divize Crop Science, Siemensova 2717/4, 155 80 Praha 5.
Společnost Bayer s.r.o. se zavazuje, že zabezpečí ochranu osobních údajů členů klubu ve smyslu všeobecně platných právních předpisů.
O dostupnosti nové verze Vás budeme informovat e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím našich regionálních zástupců.

Odkazy Bayer

Bayer CropScience

Odkazy www

    P ř ed p o v ě ď  p o č a s í