Bayer CropScience Czech Republic

Bayer ExpertForum - tradiční konference již po jedenácté

Každým rokem před hlavní pěstitelskou sezónou v lednu a v únoru pořádá divize Crop Science pro zemědělskou veřejnost sérii konferencí Bayer ExpertForum. S ohledem na pěstitelské regiony bylo vybráno osm lokalit tak, abychom byli našim zákazníkům co nejblíže. Program konferencí pomáhá zemědělcům řešit aktuální problémy v ochraně rostlin, seznamuje je s novinkami a také ukazuje zkušenosti s našimi výrobky z praxe, které jsou prezentovány regionálními zástupci Crop Science. Více v přiloženém souboru.

 

SOUBORY KE STAŽENÍ

Odkazy Bayer

Bayer CropScience

Odkazy www

    P ř ed p o v ě ď  p o č a s í